Wettelijke vermeldingen

Als u vragen hebt over de tekst of over de bescherming van uw gegevens, contacteer ons dan op info@olivier-dachkin.be.

U kunt onze site naar hartenlust bezoeken en alles lezen over onze diensten, zonder verplichting om persoonlijke informatie te verstrekken. Wel leidt elke aanvraag via het contactformulier of e‑mail tot verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, verwerken wij deze in naleving van de van toepassing zijnde wettelijke Belgische bepalingen, namelijk de wet van 8 december 1992 zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998.

Verantwoordelijke voor de gegevensbewerking

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden geregistreerd en verwerkt door het bedrijf Olivier Dachkin:

  • Adres: Keltenlaan 7 1040 Brussel België
  • BTW-nummer: 0468.353.810
  • Telefoon: 02/733.99.91
  • E‑mail: info@dachkinstore.com

Doel van de gegevensverwerking

Antwoord geven op de via ons formulier gestelde vragen.

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwerking van uw aanvraag. Noch worden de gegevens aan derden verstrekt.

Toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Door ons persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat wij deze voor de aangegeven doeleinden verwerken Als wij uw gegevens voor direct marketing doeleinden willen gebruiken, vragen wij u expliciet toestemming middels een aan te vinken hokje op het formulier. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.

Cookies

Wanneer u toegang hebt tot de site, verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

  • het IP-adres dat aan u is toegewezen op het moment van inloggen;
  • de datum en het tijdstip van uw toegang tot de site;
  • de geraadpleegde pagina’s;
  • het type gebruikte browser;
  • het op uw PC geïnstalleerde platform en/of besturingssysteem;
  • de zoekmachine alsook de gebruikte zoekwoorden om de site te zoeken.

Deze informatie wordt alleen bewaard om het aantal bezoekers van de verschillende afdelingen van de site in kaart te brengen en om de site te verbeteren.


Om uw navigatie op de site te vergemakkelijken en de beheertechniek te optimaliseren, maakt Abracadabois soms gebruik van “cookies”.

Een “cookie” is een stukje informatie van een website dat via uw webbrowser op uw computer wordt geplaatst. Deze “cookie” wordt tijdens een later bezoek aan dezelfde site weer opgehaald. Een “cookie” kan alleen door de website die haar gecreëerd heeft worden gelezen. De site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, zoals het registreren van uw voorkeuren voor bepaalde soorten informatie, zodat u bij elk bezoek aan onze site niet telkens dezelfde gegevens hoeft in te vullen.

De meeste “cookies” zijn enkel bij een sessie of bezoek werkzaam. Geen ervan bevat informatie waarmee u per telefoon, e‑mail of post bereikbaar bent. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u weet wanneer er een “cookie” wordt gecreëerd of om de opslag ervan te verhinderen.

Uw rechten

Door middel van een ondertekende aanvraag met datum naar info@dachkinstore.com te zenden, kan de klant die zijn identiteitsbewijs geeft (een kopie van uw identiteitskaart) gratis zijn gegevens ter beschikking krijgen. Uw gegevens worden u binnen 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag verstrekt.

Indien nodig kunt u een verzoek doen om verbetering of verwijdering van gegevens over u die niet volledig, niet relevant of onjuist zijn.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over de tekst of over de bescherming van uw gegevens, contacteer ons dan op info@dachkinstore.com.

Partenaire officieel

L'Oréal Professionnel logo
L'Oréal Professionnel logo